Skip to content

Samen de wereld groener maken

In samenwerking met Trees for All plant Solidus twee bossen. De natuur geeft ons immers de grondstoffen voor onze producten op vezelbasis, dus vinden wij het tijd om iets terug te geven.In Nederland vergroenen we Nieuw Bos in Drenthe opnieuw, waardoor bestaande bosgebieden vergroot worden en met elkaar verbonden worden.En in Centraal Vietnam herstellen we de uitgeputte duinbossen. Dit zal de lokale bevolking (zowel mensen als wilde dieren!) een kustlijn geven die zowel mooier is als beter bestand tegen de extreme weersomstandigheden.

Als bewijs van deze collectieve donatie delen we graag enkele kiekjes van de boomplantdag die we eind maart hielden, in samenwerking met onze partner Trees for All, op de plantlocatie Sleenerzand in Schoonoord (Nederland). De locatie ligt op slechts 15 minuten afstand van onze Solidus-locatie in Coevorden en is daarom zeer geschikt als donatieproject.

Bomen planten in Sleenerzand

Op verschillende plaatsen in Drenthe plant Trees for All dit jaar in totaal 63.067 bomen. Het project beoogt nieuwe bossen aan te planten naast bestaande aanplantingen of als verbinding tussen bestaande beboste gebieden.

Een van die percelen ligt in het natuurgebied Sleenerzand. Een team van Solidus hielp daar op 26 maart 1.500 bomen en struiken te planten. Dit waren typische bomen die in deze omgeving thuis zijn, zoals zwarte els, zachte berk, zomereik, haagbeuk en zoete kers. Inheemse struiken die we hebben geplant zijn onder andere de rossige wilg, sleedoorn, meidoorn, vogelkers, hondsroos, gelderse roos en wegedoorn.

Het totale project “Sleenerzand en Gieten” strekt zich uit over een aantal percelen verspreid over de natuurgebieden. In totaal beslaan de percelen 14 hectare, verdeeld over 8 percelen. Er zullen veertien verschillende soorten worden geplant om de biodiversiteit te vergroten en een stabiel bos te creëren. De verscheidenheid zorgt ervoor dat veel verschillende diersoorten zich hier thuis zullen voelen. Bovendien zijn deze bossen bedoeld om CO2 af te vangen.

  • Solidus-plant-bomen (3)
  • Solidus-plant-bomen (6)
  • Solidus-plant-bomen (2)
  • Solidus-plant-bomen
  • Solidus-plant-bomen (7)
  • Solidus-plant-bomen (5)

Vietnam

Solidus heeft ervoor gekozen om niet alleen in Nederland bomen te planten, maar over de hele wereld. Samen met Trees for All en lokale partners en bewoners zullen we ook bijdragen aan het herstel van het kustgebied van Centraal Vietnam.

De kust van Centraal Vietnam wordt steeds vaker getroffen door tropische stormen en tyfoons. De natuurlijke vegetatie in de duinen is zo goed als verdwenen. De dorpen achter de duinen zijn daardoor kwetsbaar voor overstromingen. Door dit specifieke project te steunen, dragen wij bij aan het herstel van duinbossen en zorgen wij voor een natuurlijke kustbescherming.Bovendien helpen wij de plaatselijke bevolking met de ontwikkeling van een veerkrachtig, klimaatbestendig ecosysteem.

Trees for All zal de komende jaren 120.000 inheemse bomen en struiken planten om het kustgebied te herstellen en te beschermen. Het project gebeurt in nauwe samenwerking met de autoriteiten en de dorpen en dient als voorbeeld van een “op de natuur gebaseerde oplossing” voor een enorme klimaatuitdaging.Solidus draagt graag bij aan de ondersteuning van die ‘op de natuur gebaseerde’ oplossing!