Skip to content

Privacyverklaring

Solidus doet er alles aan om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring (“privacyverklaring”) wordt uitgelegd hoe Solidus en haar geautoriseerde partners en dochterondernemingen (“Solidus”) persoonsgegevens verwerken in verband met Solidus-Solutions.com en andere websites van Solidus (“website”).

Zoals gebruikt in deze privacyverklaring, betekent de term “persoonsgegevens” alle informatie over u die persoonlijk identificeerbaar is, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere persoonlijke informatie die door u kan worden verstrekt.

Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig door voordat u de website bezoekt. Indien u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, verwachten wij dat u deze website verlaat.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Solidus verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de EG-richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de nationale wetgeving inzake persoonsgegevens die de richtlijn ten uitvoer legt.

Solidus kan persoonlijke informatie verzamelen die u vrijwillig verstrekt tijdens het gebruik van de website. Door het gebruik van deze website of door het verstrekken van uw persoonsgegevens gaat u akkoord met de verwerking van persoonsgegevens door Solidus zoals hier verder beschreven.

Solidus informeert u altijd wanneer zij persoonsgegevens verzamelt via de website.

Persoonlijke gegevens die via de site worden verzameld, bestaan uit algemene contactinformatie en persoonlijke informatie, zoals naam, adres, e-mail, telefoon, organisatie van de abonnee, informatie over contactverzoeken van personen, informatie die nodig is voor wervings- en HR-doeleinden en andere informatie die nodig is om de website te beheren en de diensten daarop te verlenen.

DOEL VAN DE VERWERKING

De via de website verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op

– relatiebeheer en communicatie met klanten, investeerders en media,
– behandeling van contactaanvragen en cursusinschrijvingen,
– verstrekken van marketinginformatie,
– werving en HR-doeleinden, en
– behandeling van andere zaken die verband houden met het beheer en de ontwikkeling van de website en de daarop aangeboden diensten.

Wij zullen de gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan voor deze doeleinden.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven binnen de Solidus groep van ondernemingen. Geautoriseerde derde dienstverleners kunnen worden gebruikt om namens de bedrijven van de Solidus groep persoonsgegevens te verwerken in verband met de zakelijke behoeften van Solidus.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de EU of de EER. Deze overdrachten vinden plaats in overeenkomst met de EG-richtlijn inzake gegevensbescherming en de nationale wetgeving inzake persoonsgegevens die de richtlijn ten uitvoer legt.Basis voor de overdracht zijn de door de Europese Commissie goedgekeurde modelclausules.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. Solidus zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld. Solidus behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens over te dragen wanneer dit door dwingende wetgeving of autoriteiten wordt vereist. Solidus kan geaggregeerde statistieken over haar klanten, verkoop, verkeerspatronen en andere gerelateerde website-informatie verstrekken aan betrouwbare derden, maar deze statistieken zullen geen persoonsgegevens bevatten.

UW RECHTEN

U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens wij over u bewaren. U kunt contact opnemen met Solidus om de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te controleren. Op uw verzoek zal Solidus onvolledige, onjuiste of verouderde persoonsgegevens corrigeren of wissen.

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht deze toestemming in te trekken door een e-mail te sturen naar compliance@solidus-solutions.com. Na beoordeling van uw verzoek zal Solidus uw persoonsgegevens wissen.

IP-ADRESSEN, COOKIES EN ANDERE HULPMIDDELEN

Solidus kan informatie over uw computer verzamelen, waaronder, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype en voor systeembeheer. Dit zijn statistische gegevens over de surfacties en -patronen van de gebruikers van Solidus en identificeren geen individuen.

Om dezelfde reden kan Solidus informatie over uw gebruik van de Solidus website verkrijgen door middel van een cookiebestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen ons onze site te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde dienst te leveren. Ze stellen ons in staat:

– om de omvang van ons publiek en ons gebruikspatroon in te schatten.

– om informatie over uw voorkeuren op te slaan, zodat wij onze site kunnen aanpassen aan uw individuele interesses.

– om uw zoekopdrachten te versnellen.

– om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site.

U kunt weigeren cookies te accepteren door de instelling van uw browser te activeren waarmee u het plaatsen van cookies kunt weigeren. Als u deze instelling selecteert, is het echter mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van de website. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, zal het systeem van Solidus cookies sturen wanneer u op onze site inlogt. Bovendien kan Solidus zakelijke IP-adressen gebruiken voor het genereren van leads en het verkennen van nieuwe prospects, zonder daarbij een persoon te identificeren.

GOOGLE ANALYTICS

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). De informatie, gegenereerd door de cookie, over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor websitebeheerders en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

BESTANDSBESCHRIJVINGEN EN SOLIDUS SOLUTIONS CONTACTEREN

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw persoonsgegevens door Solidus worden verwerkt, kunt u contact opnemen met Solidus door een e-mail te sturen naar compliance@solidus-solutions.com.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

Solidus behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring en de daaraan gekoppelde bestandsbeschrijving te allen tijde te wijzigen. Solidus zal belanghebbenden informeren indien dergelijke wijzigingen gevolgen hebben voor hun privacy.

Laatste wijziging: januari 2020 (versie 3.0)

Algemene verkoopvoorwaarden

Download: Algemene verkoopvoorwaarden

Bedrijfsgegevens

Correspondentieadres:

Solidus Holding B.V.
Postbus 2
9665 ZG Oude Pekela, Nederland

Hoofdkantoor:

Solidus Holding B.V.
Hoofdstraat 34
9693 AH Bad Nieuweschans, Nederland
Vestigingsnummer: 000031570763
RSIN: 854872358
SBI-code: 6420 – Financial holdings
KvK-nummer: 62575228