Skip to content

Wettelijke kennisgeving

Door de website van SOLIDUS SOLUTIONS te bezoeken en te gebruiken gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.Gebruik deze pagina’s niet als u niet akkoord gaat met alle onderstaande voorwaarden.

Deze webpagina’s, inclusief de inhoud alsmede de selectie en rangschikking van de inhoud van elke afzonderlijke pagina, van de verzameling van de pagina’s en van de gegevens of andere materialen die via de pagina’s toegankelijk zijn, zijn volledig eigendom van SOLIDUS SOLUTIONS. Alle rechten voorbehouden.

Het is u toegestaan om uittreksels van de pagina’s van SOLIDUS SOLUTIONS op uw computer op te slaan en af te drukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en om de pagina’s van SOLIDUS SOLUTIONS aan het publiek te tonen. U mag kleine fragmenten van de pagina’s van SOLIDUS SOLUTIONS gebruiken en verspreiden om een directe link naar de pagina’s of een link door internet zoekdiensten te verschaffen. Elke andere vorm van gebruik, reproductie, vertaling, aanpassing, arrangement, elke andere wijziging, distributie of opslag van de pagina’s van SOLIDUS SOLUTIONS in welke vorm en op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOLIDUS SOLUTIONS is verboden.

De webpagina’s van SOLIDUS SOLUTIONS worden aangeboden zoals ze zijn en zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van deze pagina’s of anderszins. SOLIDUS SOLUTIONS garandeert niet dat deze pagina’s of de server die ze ter beschikking stelt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. SOLIDUS SOLUTIONS behoudt zich het recht voor de webpagina’s te allen tijde te herzien of de toegang ertoe te ontzeggen. SOLIDUS SOLUTIONS is niet verantwoordelijk voor materiaal gemaakt of gepubliceerd door derden waarnaar de webpagina’s van SOLIDUS SOLUTIONS een link bevatten.

In geen geval, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, zal SOLIDUS SOLUTIONS, noch een van haar directeuren, functionarissen of werknemers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze pagina’s of de onmogelijkheid om deze pagina’s te gebruiken.

Het handelsmerk SOLIDUS SOLUTIONS en aanverwante handelsnamen worden gebruikt onder licentie van GIP Development SARL, www.gip-development.lu. Als u informatie of materiaal van deze site downloadt, stemt u ermee in dat u deze niet zult kopiëren en geen auteursrechten of andere kennisgevingen of legenda’s in dergelijke informatie zult verwijderen of onleesbaar maken.

Deze website is wereldwijd toegankelijk vanuit verschillende landen. Aangezien elk van deze landen wetten heeft die kunnen verschillen van die van Nederland, stemt u er door deze website te bezoeken mee in dat de wetten van Nederland van toepassing zijn op alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik en de inhoud van deze website of de informatie die u via deze website wordt verstrekt. U stemt er ook mee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van Nederland met betrekking tot dergelijke zaken.

Concept, ontwerp en realisatie

Benner+Partner GmbH
Immenhoferstraße 17/1 70180 Stuttgart

Tel.: +49-711-23952-0
E-Mail: stuttgart@benner-partner.de