Skip to content

Solidus zet groene ambities om in daden en steunt Trees for All en War Child

Met de feestperiode in zicht, willen we vanuit Solidus onze oprechte wensen voor een warm einde van het jaar delen. Zoals afgelopen jaren kiezen we er opnieuw voor om onze inzet voor een betere wereld te tonen door goede doelen te ondersteunen. Dit jaar zijn we verheugd om ons in te zetten voor twee initiatieven die onze toewijding aan circulariteit, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid weerspiegelen.

Trees for All

Het is een kernwaarde van de bedrijfscultuur van Solidus om een zorgzame invloed op de wereld te willen hebben. Als internationaal bedrijf hebben we de verantwoordelijkheid om enkele van de meest urgente uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken. Via steun aan Trees for All nemen we actie op een domein dat ons als circulair verpakkingsbedrijf nauw aan het hart ligt: het verminderen en voorkomen van ontbossing over de hele wereld.

Als onderdeel van ons langdurige streven naar duurzaamheid zijn we verheugd dat we ons voor het derde opeenvolgende jaar inzetten om bomen te planten in samenwerking met Trees for All. Dit jaar ondersteunen we een project in Overijssel (Nederland), dichtbij onze Solidus vestiging in Coevorden, waarbij we 2.000 bomen zullen planten in januari 2024. Deze bomen dragen bij aan een beter klimaat, verhoogde biodiversiteit en een verbeterde levensstandaard voor lokale gemeenschappen.

Als bewijs van onze donatie aan Trees for All werd een certificaat opgemaakt. Deze kan je hier vinden.

Update donatieprojecten Trees for All 2021 & 2022

Naast het nieuwe donatieproject geven we ook graag inzicht in de verschillende projecten die we gesteund hebben in 2021 en 2022.

In 2021 hebben we in totaal 4000 bomen geplant, verspreid over twee projecten in Vietnam en Drenthe (Nederland). In Drenthe werden door Trees for All in totaal meer dan 63.000 bomen geplant. Solidus heeft hier een mooie bijdrage van 1500 bomen geleverd. Dit project had tot doel nieuwe bossen aan te leggen naast bestaande aanplantingen of als verbinding tussen bestaande beboste gebieden. Daarnaast hebben we in 2021 ook het herstel van de kustzone van Centraal Vietnam mee ondersteund. Dit project draagt bij aan het herstel van duinbossen en de bomen zorgen voor natuurlijke kustbescherming.

In 2022 kozen we ervoor om 4000 bomen te planten in Nederland en Portugal. Opnieuw kozen we voor een project in Drenthe, ditmaal in Dalerpeel. In Dalerpeel werden in totaal 11.733 bomen en struiken geplant door Trees for All. Dat betekent dat er 2,6 hectare nieuw bos geplant werd, wat neerkomt op bijna 4 voetbalvelden. In Portugal werden bomen geplant in het Faia Brava Reservaat. Dit is een gebied van 1.000 hectare, met een unieke flora en fauna. Er komen verschillende bedreigde diersoorten voor, zoals de aasgier en de Iberische wolf. Door bomen te planten, herstellen we ook hun leefgebied.

War Child

Maar ons engagement stopt hier niet. Dit jaar werd besloten om ook War Child te ondersteunen met een donatie. Deze organisatie zet zich in voor kinderen die getroffen zijn door oorlog. Door bij te dragen aan dit waardevolle doel willen we een positieve impact bieden op het leven van kinderen die werden getroffen door oorlog, hen hoop bieden en een betere toekomst mogelijk maken.

Ook voor deze donatie hebben we een certificaat ontvangen.

Solidus is verheugd tijdens de feestdagen projecten te steunen die bijdragen aan zijn kernwaarden. We hopen op deze manier kracht bij te zetten aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheden en onze missie naar een schonere wereld met minder afval.